Filrad d.o.o.

PODRUČJE DJELOVANJA

Naše sveobuhvatno stručno znanje, integrirani pristup i bogato iskustvo u stanogradnji, garancija je kvalitete naših projekata, a time i zadovoljstva naših kupaca.

Gradimo moderne obiteljske kuće po Vašim zahtjevima. Prilagođavamo se novim tehnologijama i potrebama klijenata. 

Rekonstrukcija i adaptacija postojećih prostora i objekata je zasigurno jedan od najosjetljivijih građevinskih zahvata jer u jednom trenutku obuhvaća sve vrste radova i kombinacije raznih modernih sustava i materijala.

Radove planiramo tako da svi zanatski radovi teku pravilnim redoslijedom, pritom pazeći na konačan vizualni i tehnički rezultat.

Tim naših stručnjaka sudjelovao je u projektiranju brojnih privatnih vrtova, uređivanju zelenih površina poslovnih objekata, trgovačkih centara, benzinskih crpki, školskih okoliša, kao i planiranju uređenja gradskih zelenih i rekreacijskih površina

Nudimo usluge unutarnjeg i vanjskog strojnog žbukanja. 

Osim dekorativne uloge, fasada služi kao toplinska zaštita.

Ušteda energije kod toplinski izoliranog objekta može biti i do 60% u odnosu na neizolirani objekat.

Pokrivanje krova s obzirom na različite pokrove zahtijeva poznavanje određenih specifičnosti kako bi bio pravilno postavljen – minimalni nagib krovnih ploha, minimalni, odnosno maksimalni razmak između elemenata (letava, štafli i sl.) podkonstrukcije, potreban broj i količinu tipskih elemenata prilagođenima obliku i površini krova, nagibu krova i zemljopisno–klimatskom smještaju objekta.

Drvene krovne konstrukcije su tradicionalni tip krovnih konstrukcija i najčešći izbor kod manjih stambenih objekata. Upotreba lameliranog drveta omogućila je savladavanje većih raspona, pa se drvena krovna konstrukcija primjenjuje i kod objekata kao što su hale, hangari i sportski centri.

Nudimo usluge ugradnje i izgradnje svih tipova bazena, bilo da se radi o betonskim ili montažnim bazenima svih dimenzija.

PODRUČJE DJELOVANJA

Naše sveobuhvatno stručno znanje, integrirani pristup i bogato iskustvo u stanogradnji, garancija je kvalitete naših projekata, a time i zadovoljstva naših kupaca.

Gradimo moderne obiteljske kuće po Vašim zahtjevima. Prilagođavamo se novim tehnologijama i potrebama klijenata. 

Rekonstrukcija i adaptacija postojećih prostora i objekata je zasigurno jedan od najosjetljivijih građevinskih zahvata jer u jednom trenutku obuhvaća sve vrste radova i kombinacije raznih modernih sustava i materijala.

Radove planiramo tako da svi zanatski radovi teku pravilnim redoslijedom, pritom pazeći na konačan vizualni i tehnički rezultat.

Tim naših stručnjaka sudjelovao je u projektiranju brojnih privatnih vrtova, uređivanju zelenih površina poslovnih objekata, trgovačkih centara, benzinskih crpki, školskih okoliša, kao i planiranju uređenja gradskih zelenih i rekreacijskih površina

Nudimo usluge unutarnjeg i vanjskog strojnog žbukanja. 

Osim dekorativne uloge, fasada služi kao toplinska zaštita.

Ušteda energije kod toplinski izoliranog objekta može biti i do 60% u odnosu na neizolirani objekat.

Pokrivanje krova s obzirom na različite pokrove zahtijeva poznavanje određenih specifičnosti kako bi bio pravilno postavljen – minimalni nagib krovnih ploha, minimalni, odnosno maksimalni razmak između elemenata (letava, štafli i sl.) podkonstrukcije, potreban broj i količinu tipskih elemenata prilagođenima obliku i površini krova, nagibu krova i zemljopisno–klimatskom smještaju objekta.

Drvene krovne konstrukcije su tradicionalni tip krovnih konstrukcija i najčešći izbor kod manjih stambenih objekata. Upotreba lameliranog drveta omogućila je savladavanje većih raspona, pa se drvena krovna konstrukcija primjenjuje i kod objekata kao što su hale, hangari i sportski centri.

Nudimo usluge ugradnje i izgradnje svih tipova bazena, bilo da se radi o betonskim ili montažnim bazenima svih dimenzija.

Zatvori izbornik