Filrad d.o.o.

Od ideje do ostvarenja

Brinemo o kvaliteti našeg rada
i partnerstvu koje gradimo

Izvrsne građevinske usluge

za širok spektar komercijalnih, industrijskih i stambenih projekata.

FILRAD d.o.o. posjeduje opremu i licencu za izvođenje objekata većih od 400 m2, tako da na tržištu sa svojim snagama možemo izgraditi i objekte veličine 1000 m2 – uključujući i područje visokogradnje.
Sa svojim višegodišnjim kooperantima u mogućnosti smo izgraditi i ponuditi tržištu kompletno izgrađene objekte po sistemu ”ključ u ruke”.

PODRUČJE DJELOVANJA

Naše sveobuhvatno stručno znanje, integrirani pristup i bogato iskustvo u stanogradnji, garancija je kvalitete naših projekata, a time i zadovoljstva naših kupaca.

Gradimo moderne obiteljske kuće po Vašim zahtjevima. Prilagođavamo se novim tehnologijama i potrebama klijenata. 

Rekonstrukcija i adaptacija postojećih prostora i objekata je zasigurno jedan od najosjetljivijih građevinskih zahvata jer u jednom trenutku obuhvaća sve vrste radova i kombinacije raznih modernih sustava i materijala.

Radove planiramo tako da svi zanatski radovi teku pravilnim redoslijedom, pritom pazeći na konačan vizualni i tehnički rezultat.

Tim naših stručnjaka sudjelovao je u projektiranju brojnih privatnih vrtova, uređivanju zelenih površina poslovnih objekata, trgovačkih centara, benzinskih crpki, školskih okoliša, kao i planiranju uređenja gradskih zelenih i rekreacijskih površina

Nudimo usluge unutarnjeg i vanjskog strojnog žbukanja. 

Osim dekorativne uloge, fasada služi kao toplinska zaštita.

Ušteda energije kod toplinski izoliranog objekta može biti i do 60% u odnosu na neizolirani objekat.

Pokrivanje krova s obzirom na različite pokrove zahtijeva poznavanje određenih specifičnosti kako bi bio pravilno postavljen – minimalni nagib krovnih ploha, minimalni, odnosno maksimalni razmak između elemenata (letava, štafli i sl.) podkonstrukcije, potreban broj i količinu tipskih elemenata prilagođenima obliku i površini krova, nagibu krova i zemljopisno–klimatskom smještaju objekta.

Drvene krovne konstrukcije su tradicionalni tip krovnih konstrukcija i najčešći izbor kod manjih stambenih objekata. Upotreba lameliranog drveta omogućila je savladavanje većih raspona, pa se drvena krovna konstrukcija primjenjuje i kod objekata kao što su hale, hangari i sportski centri.

Nudimo usluge ugradnje i izgradnje svih tipova bazena, bilo da se radi o betonskim ili montažnim bazenima svih dimenzija.

PODRUČJE DJELOVANJA

Naše sveobuhvatno stručno znanje, integrirani pristup i bogato iskustvo u stanogradnji, garancija je kvalitete naših projekata, a time i zadovoljstva naših kupaca.

Gradimo moderne obiteljske kuće po Vašim zahtjevima. Prilagođavamo se novim tehnologijama i potrebama klijenata. 

Rekonstrukcija i adaptacija postojećih prostora i objekata je zasigurno jedan od najosjetljivijih građevinskih zahvata jer u jednom trenutku obuhvaća sve vrste radova i kombinacije raznih modernih sustava i materijala.

Radove planiramo tako da svi zanatski radovi teku pravilnim redoslijedom, pritom pazeći na konačan vizualni i tehnički rezultat.

Tim naših stručnjaka sudjelovao je u projektiranju brojnih privatnih vrtova, uređivanju zelenih površina poslovnih objekata, trgovačkih centara, benzinskih crpki, školskih okoliša, kao i planiranju uređenja gradskih zelenih i rekreacijskih površina

Nudimo usluge unutarnjeg i vanjskog strojnog žbukanja. 

Osim dekorativne uloge, fasada služi kao toplinska zaštita.

Ušteda energije kod toplinski izoliranog objekta može biti i do 60% u odnosu na neizolirani objekat.

Pokrivanje krova s obzirom na različite pokrove zahtijeva poznavanje određenih specifičnosti kako bi bio pravilno postavljen – minimalni nagib krovnih ploha, minimalni, odnosno maksimalni razmak između elemenata (letava, štafli i sl.) podkonstrukcije, potreban broj i količinu tipskih elemenata prilagođenima obliku i površini krova, nagibu krova i zemljopisno–klimatskom smještaju objekta.

Drvene krovne konstrukcije su tradicionalni tip krovnih konstrukcija i najčešći izbor kod manjih stambenih objekata. Upotreba lameliranog drveta omogućila je savladavanje većih raspona, pa se drvena krovna konstrukcija primjenjuje i kod objekata kao što su hale, hangari i sportski centri.

Nudimo usluge ugradnje i izgradnje svih tipova bazena, bilo da se radi o betonskim ili montažnim bazenima svih dimenzija.

Zatvori izbornik